top of page

AdminROUND

Ένα πρόγραμμα του μoment Creative το οποίο παρέχει σε καλλιτεχνικές ομάδες πρακτική υποστήριξη με εξατομικευμένη προσέγγιση σε θέματα που αφορούν τον στρατηγικό σχεδιασμό, την εσωτερική οργάνωση, και την ανάπτυξη κοινού για τον οργανισμό ή την ομάδα σας.

1.png

AdminROUND.01

Νοέμβρης 2023

Συνδυάζοντας την ανταλλαγή εμπειριών, γνώσης, ατομικών και ομαδικών ασκήσεων και παρουσιάσεων, το πρόγραμμα αυτό παρέχει: 

 

  • Καλύτερη κατανόηση της διαχείρισης των δημιουργικών επαγγελματιών εντός του χώρου εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης προσωπικού, εθελοντών, εξωτερικών συνεργατών και του καλύτερου εσωτερικού προγραμματισμού.

  • Ένα σχέδιο δράσης που προσδιορίζει επιτεύξιμους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους ειδικά για την ομάδα σας

  • Peer-to-peer συζητήσεις, ανατροφοδότηση και μοίρασμα εμπειριών

Θεματικές & Δομή

Η εκπαίδευση αποτελείται από τρεις ομαδικές συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών με πρακτικό χαρακτήρα, μέσα από συζήτηση, καθώς και ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, που καλύπτουν τα ακόλουθα:

συνάντηση 1.

Εσωτερική οργάνωση της ομάδας. Kάθε ομάδα έρχεται αντιμέτωπη με νέα δεδομένα, προκλήσεις και ευκαιρίες, οι οποίες απαιτούν  αναπροσαρμογή στόχων και αρμοδιοτήτων.  Θα αναλύσουμε τις υπάρχουσες πρακτικές λήψης αποφάσεων της ομάδας σας, αλλά και νέους μηχανισμούς που θα βοηθήσουν στην προτεραιοποίηση, τον προγραμματισμό και την υιοθέτηση ξεκάθαρων στόχων και αρμοδιοτήτων (ατομικών και ομαδικών) του κάθε μέλους της ομάδας.  Άλλα ζητήματα που θα τεθούν είναι η συχνότητα επικοινωνίας της ομάδας, η εκ αποστάσεως συνεργασία όπως και η καλύτερη διαχείριση σε περίπτωση  εξωτερικών συνεργασιών. 

 

συνάντηση 2.

Το κοινό σας τώρα, το κοινό σας στο μέλλον. Η συντονισμένη δράση των μελών μιας ομάδας - και αντίστοιχα των διαφορετικών τμημάτων ενός καλλιτεχνικού οργανισμού- είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε την ενεργή (και σταθερή) συμμετοχή κοινού στις καλλιτεχνικές μας δράσεις. Ποιό είναι το κοινό σας σήμερα; Είναι ποιοτικά και ποσοτικά το ιδανικό κοινό για τα project σας; Με ποιά μέσα διατηρείται επαφή με το υπάρχον κοινό, και ποιά εργαλεία χρησιμοποιείται για τη διεύρυνση του;


συνάντηση 3.

6 βήματα οργάνωσης και εκτέλεσης παραγωγής. Μια θεατρική παράσταση, ένα φεστιβάλ, μια συναυλία, η κυκλοφορία ενός δίσκου, μια ομαδική καλλιτεχνική έκθεση, περιλαμβάνουν μια σειρά από οργανωτικά βήματα. Με σημείο εκκίνησης το επόμενο project της ομάδας σας, θα βάλουμε σε εφαρμογή ένα πλάνο δράσης με σκοπό την την άρτια υλοποίηση του προγράμματος και την εύρυθμη κατανομή αρμοδιοτήτων. Απώτερος στόχος του adminRound είναι να δοθούν εργαλεία που θα βοηθήσουν κάθε ομάδα να οργανώσει και να συστηματοποιήσει τον τρόπο λειτουργίας της, υιοθετώντας χρήσιμα εργαλεία.

Follow up session με σκοπό τη γνωριμία των συμμετεχόντων και στα δυο προγράμματα.

Θα δοθεί χρόνος σε κάθε ομάδα να παρουσιάσει τη δράση της, και να θέσει ερωτήματα / θέματα προς συζήτηση. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των ομάδων, αυτή η συνάντηση μπορεί να γίνει διαδικτυακά, ή δια ζώσης.

Πρόγραμμα

Οι δια ζώσης συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρο στο κέντρο της Αθήνας: 

 

Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023, 11:00 - 13:00

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023, 11:00 - 13:00

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023, 11:00 - 13:00

 

Οι διαδικτυακές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω zoom: 

Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023, 17:00 - 19:00

Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023, 17:00 - 19:00

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023, 17:00 - 19:00

 

Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2024, 12:00 - 2:00 

(η συμμετοχή ενθαρρύνεται αλλά δεν είναι υποχρεωτική)

Follow up session με σκοπό τη γνωριμία των συμμετεχόντων και στα δυο προγράμματα. Θα δοθεί χρόνος σε κάθε ομάδα να παρουσιάσει τη δράση της, και να θέσει ερωτήματα / θέματα προς συζήτηση. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των ομάδων, αυτή η συνάντηση μπορεί να γίνει διαδικτυακά, ή δια ζώσης.

​Κόστος συμμετοχής ανά ομάδα​

120 ευρώ + φπα ανά ομάδα. 

Το κόστος περιλαμβάνει τις 1:1 καθώς και τις ομαδικές συναντήσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης και της follow up συνάντησης.  

Q&A.

Πώς θα γίνει η επιλογή των ομάδων;

Το βασικό κριτήριο επιλογής είναι οι λόγοι που θεωρείτε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα βοηθήσει την ομάδα σας, καθώς και η διαθεσιμότητα δύο μελών της ομάδας σας για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα στο σύνολο του. Παροτρύνουμε νεοσύστατες και υπό ίδρυση εταιρείες να κάνουν αίτηση, αλλά αιτήσεις γίνονται αποδεκτές και από άτυπες ομάδες, και οργανισμούς που βρίσκονται σε περίοδο εσωτερικής αναδιάρθρωσης. 

 

Πόσοι καλλιτέχνες / ομάδες μπορούν να συμμετάσχουν; 

Έως 8 (2 εκπρόσωποι από 4 ομάδες)

Γιατί πρέπει να εκπροσωπείται κάθε ομάδα από 2 άτομα; Η δομή του προγράμματος έχει φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο, ώστε άτομα από την ίδια ομάδα να έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν μαζί κατά τη διάρκεια του προγράμματος, να σκεφτούν δημιουργικά, και να επωεφεληθούν του κοινού χρόνου που παρέχεται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων για να  αξιολογήσουν τη μέχρι τώρα πορεία τους και να συζητήσουν επόμενα βήματα. Εάν κάποιο μέλος της ομάδας σας δεν μπορεί να παρευρεθεί σε κάποια από τις συναντήσεις, σας ενθαρρύνουμε να προσκαλέσετε κάποιον/α άλλο/η συνεργάτη. 

 

Πώς θα εξασφαλιστεί η προσαρμογή του προγράμματος στις ανάγκες της κάθε ομάδας; 

Το περιεχόμενο και η δομή του προγράμματος θα αποτελέσουν την βάση της κάθε συνάντησης. Της έναρξης του προγράμματος θα προηγηθούν διαδικτυακές συναντήσεις 1:1 με κάθε ομάδα για να συζητήσουμε ανάγκες και προκλήσεις για κάθε θεματική ενότητα. Αντίστοιχα, θα προσαρμοστούν οι δημιουργικές ασκήσεις για να πετύχουμε τον εξατομικευμένο χαρακτήρα του προγράμματος. 

Τι καλύπτει το κόστος συμμετοχής; 

Το κόστος καλύπτει την αμοιβή της συντονίστριας του προγράμματος, για τον σχεδιασμό του προγράμματος, την υλοποίηση των εργαστηρίων και των 1:1 συναντήσεων, την ενοικίαση χώρου (για τις δια ζώσης συναντήσεις) και της πλατφόρμας zoom (για τις διαδικτυακές συναντήσεις). Επιπλέον, μέρος των εσόδων θα αποτελέσει αμοιβή για ένα άτομο που θα αναλάβει την εκτέλεση παραγωγής και για αναλώσιμα. 

 

Θέλουμε πολύ να συμμετάσχουμε, αλλά μας προβληματίζει η κάλυψη του κόστους συμμετοχής, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ως ομάδα; 

Σας προτείνουμε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, για να κάνουμε μια ιδιωτική συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα.

Η Κωνσταντίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρνακα. Ολοκληρώνοντας σπουδές Σκηνοθεσίας στην Αθήνα, παρακολούθησε μεταπτυχιακό στην Πολιτιστική Διαχείριση και Πολιτική στο πανεπιστήμιο Goldsmiths, στο Λονδίνο. Από το 2007 συνεργάζεται με διεθνείς ομάδες χορού και θεάτρου και επιμέρους καλλιτέχνες, για την πραγματοποίηση των παραστάσεών τους, την περιοδεία και το στρατηγικό τους σχεδιασμό. Έχει αναλάβει την υλοποίηση παραστάσεων σε φεστιβάλ, θέατρα, στον δημόσιο χώρο αλλά και σε νοσοκομεία, φυλακές και σχολεία.

 

Το 2009 ίδρυσε την εταιρία Ανάμεσα στους Μέρμηγκες / Among the Ants, μέσω της οποίας συνδημιουργεί και συντονίζει projects με καλλιτέχνες και διαφορετικές τοπικές κοινότητες, παιδιά και ενήλικες, κυρίως στον δημόσιο χώρο, με απώτερο στόχο την ίση πρόσβαση στις τέχνες και την κοινωνία. Την τρέχουσα περίοδο αναπτύσει το [about siblings], ένα project που ερευνά τη σχέση ανάμεσα σε αδέλφια με και χωρίς αναπηρία.  Έχει εκπαιδευτεί σε προγράμματα στον συντονισμό προγραμμάτων κοινωνικής τέχνης  με και για την κοινότητα (OddArts, Manchester), είναι υπότροφος του Peer Learning Group του A New Direction (Λονδίνο) για την καλλιτεχνική συν-δημιουργία με παιδιά και νέους, καθώς και του Atelier for Arts and Production Managers Ελευσίνα - Βηρυτός 2021-22. Πρόσφατα ολοκλήρωσε εκπαίδευση για τον συντονισμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπου μέσω θεατρικών τεχνικών και αυτοσχεδιασμών,  οι μαθητές μπορούν να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. 

Από το 2018, μέσω του μoment Creative δουλεύει σαν artist mentor και διοργανώνει θεματικά artist meetings στην Αθήνα. Εμπνεύστηκε και δημιούργησε το μoment Creative επειδή πιστεύει στη δύναμη της εξατομικευμένης διαδικασίας που προσφέρει το mentoring καθώς δημιουργεί χρόνο και χώρο για να αναπτύξουμε τη δημιουργικότητα μας, την αισθητική και τα επόμενα βήματα μας, είτε επιμελούμαστε μιας ιδέας καλλιτεχνικά, είτε οργανωτικά ή και τα δύο.

  

bottom of page